Η στρατηγική των 5Ε μπορεί να εφαρμοστεί για κάθε προφίλ πελατών. Η δημιουργία διαφημίσεων, περιεχομένου, banners, κειμένων σε κάθε εργαλείο digital marketing μπορεί να είναι προσανατολισμένη στο αντίστοιχο στάδιο πελάτη