Ένας οδηγός 25 σημείων για όσους θέλουν ένα βασκό audit για κάθε σελίδα ενός website. Κατεβάστε την λίστα ελέγχου και υλοποιήστε την στο δικό σας project