Ποιο είναι το σωστό πλήθος χαρακτήρων; Κάντε την σωστή αντιστοίχηση

(οι αριθμοί στην πράξη ενδέχεται να διαφέρουν)


Description   
   55
Title   
   155