Ποιο είναι το σωστό πλήθος χαρακτήρων; Κάντε την σωστή αντιστοίχηση

(οι αριθμοί στην πράξη ενδέχεται να διαφέρουν)


Title   
   55
Description   
   155