Σε κάθε αναζήτηση που γίνεται κάθε στιγμή μπορούμε να συμμετέχουμε στην δημοπρασία των θέσεων επιλέγοντας την κατάλληλη στρατηγική. Δείτε πως:

Σε μια διαφήμιση στο δίκτυο αναζήτησης έχουμε επιλέξει maximize click με ανώτατο όριο 0.70€

Αν ο επόμενος ανταγωνιστής βάζει 0.40€, τι ποσό θα χρεωθούμε για ένα click?

(Θα θεωρήσουμε ότι οι υπόλοιποι παράγοντες είναι ίσοι)