Ένα παράδειγμα χρήσης του keyword planner της Google για ξενοδοχεία. Πως βρίσκουμε την ζήτηση για σημαντικές λέξεις κλειδιά για να τις καμπάνιες που θα δημιουργήσουμε. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ομαδοποίησή τους

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα εργαλεία όπως το UBERSUGGEST